Serwis sprężarek – Remonty kompresorów

 

Pora roku ma znaczenie

Niezawodność sprężarek powietrza zależy od należytej dbałości o ich stan techniczny przez cały rok. Zmiany w warunkach otoczenia wynikające z następstwa pór roku determinują w dużym stopniu zdarzenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

WIOSNA – nasilone pylenie roślin sprzyja zatykaniu się filtrów sprężonego powietrza na wlocie, dlatego ważna jest częstsza niż zwykle kontrola ich stanu i wykonanie serwisu sprężarek, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Istotne jest również obserwowanie spadku ciśnienia na separatorze oleju, które w tym okresie może rosnąć szybciej aniżeli w innych porach roku.

LATO – temperatura otoczenia jest wysoka, powietrze zawiera w sobie dużo wilgoci, a dodatkowych trosk przysparzają wszechobecne owady. W tym okresie należy zwrócić szczególną uwagę na chłodzenie maszyny oraz układ odprowadzania kondensatu, na co wpływ mają poprawnie wykonane instalacje sprężonego powietrza. Należy upewnić się, że zawory termostatyczne działają prawidłowo, układy wtrysku i chłodzenia oleju są czyste i drożne, olej ma właściwą lepkość, spadki ciśnienia na filtrze wlotowym i separatorze pozostają w dopuszczalnych granicach, odwadniacze są czyste i prawidłowo działają. W przypadku jakichkolwiek problemów, warto pomyśleć o skorzystaniu z usługi serwisu kompresorów.

Jesień i zima

JESIEŃ – w tym okresie problemów mogą przysporzyć opadające liście, które mogą ograniczyć drożność kanałów dolotowych. Ich drobiny mogą również zatykać wlotowe filtry sprężonego powietrza, których stan należy w tym okresie systematycznie kontrolować.

ZIMA – temperatura otoczenia znacznie spada, istotne jest zatem sprawdzenie zaworów termostatycznych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu oleju i utrzymania temperatury pracy układu instalacji sprężonego powietrza na właściwym poziomie. Z tego punktu widzenia ważne jest też utrzymanie spadku ciśnienia na separatorze w dopuszczalnych granicach. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe funkcjonowanie odwadniaczy. Olej powinien mieć właściwą lepkość, a temperatura w pomieszczeniu musi być utrzymywana powyżej 5 st. C. Jeżeli tak nie jest, warto pomyśleć nad serwisem kompresorów.

Maksymalizacja efektów

Opisane powyżej działania zapobiegawcze skutkują ograniczeniem wpływu negatywnych czynników występujących ze szczególnym nasileniem w danym okresie roku. Nie zastąpią one jednak planowej, systematycznej obsługi, która stanowi konieczny warunek utrzymania urządzeń w pełnej gotowości. Niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kompresorów odgrywają regularne serwisy kompresorów i przeglądy serwisowe sprężarek. Firma Sul-Tech w ramach profesjonalnej i całościowej obsługi oferuje serwis gwarancyjny i serwis pogwarancyjny. Trzymając się poniższych wskazań zminimalizują Państwo ryzyko wystąpienia przestoju produkcji i pracy Waszych zakładów.

 

Zakres przeglądów serwisowych

2000 H lub raz w roku – przegląd typu A

– pomiar ciśnień

– pomiar temperatur

– sprawdzenie zespołu silnik/stopień śrubowy

– pomiar prądów

– sprawdzenie działania układu kontrolno-pomiarowego

– sprawdzenie nastaw sterownika (dla modeli ze sterownikiem)

– sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych

– sprawdzenie wentylatora silnika

– sprawdzenie połączeń elektrycznych

– sprawdzenie zdalnego sterowania

– sprawdzenie szczelności układu powietrza

– sprawdzenie szczelności układu olejowego

– sprawdzenie stanu łożysk

– wymiana oleju Fluidtech

– wymiana filtra powietrza na wlocie

– wymiana filtra oleju

– oczyszczenie maty filtracyjnej

– oczyszczenie chłodnicy oleju i powietrza

– sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia

– sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w dociążeniu

– sprawdzenie linii skaweningowej oleju

– sprawdzenie działania automatycznego spustu kondensatu

– smarowanie łożysk silnika głównego

4000 H – przegląd typu B

– Zakres przeglądu typu A

– wymiana wkładu separatora oleju

8000 H – przegląd typu C

– zakres przeglądu typu A

– zakres przeglądu typu B

– sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa

– regeneracja zaworu wlotowego

– regeneracja zaworu minimalnego ciśnienia

– regeneracja zaworu termostatu

– regeneracja zaworu odcinającego olej

– regeneracja zaworu zwrotnego

24000 H – przegląd typu D / REMONT

REMONT

Po przepracowaniu 24 tys. godzin maszyna powinna zostać poddana gruntownemu

remontowi. Obejmuje on zakres przeglądów A, B i C, a ponad to regenerację stopnia

śrubowego oraz remont silnika głównego (wymiana łożysk).

POMIARY

Kilka lat temu firma Atlas Copco opracowała metodę Measurement Box. Jest to metoda

nieinwazyjna, która nie wymaga przygotowania króćców pomiarowych na rurociągach.

Pomiar wykonywany jest po stronie elektrycznej sprężarek i pozwala na uzyskanie obrazu

całkowitego obciążenia sieci sprężonego powietrza widzianej ze sprężarkowni.

Możliwość wykonania symulacji komputerowych, celem dokonania precyzyjnego doboru

najefektywniejszej konfiguracji sprężarek, stanowi o szczególnej przydatności i wyjątkowości

tej metody. Co więcej przez efektywniejszą konfigurację rozumiemy nie tylko dobór ilości i

wielkości kompresorów, ale również ustalenie najkorzystniejszych nastaw ciśnieniowych.

Dzięki temu można optymalnie dobrać maszynę i uniknąć jej przewymiarowania.

Często jednak zdarza się, że przewymiarowane sprężarki oznaczają duży udział biegu

jałowego, czyli energii zużytej na ich bezproduktywną pracę (na biegu jałowym sprężarka

pobiera 20-22 %mocy znamionowej zużywanej na pracę w dociążeniu nie sprężając

powietrza).

Dobór prawidłowych parametrów pracy sprężarek do potrzeb odbiorników sprężonego

powietrza może zaoszczędzić znaczne ilości energii elektrycznej. Każde obniżenie ciśnienia

sprężania o 1 bar powoduje oszczędności energetyczne rzędu 6-7 %.

W celu umówienia się na audyt układu sprężonego powietrza prosimy o kontakt z firmą Sul-

Tech. Po wykonaniu pomiarów w czasie realnym otrzymają Państwo raport z audytu wraz z

zaleceniami dotyczącymi możliwości dalszych oszczędności energii i zmian, które pozwalają

jeszcze lepiej dopasować układ do poboru sprężonego powietrza w Państwa firmie.