MODEL SPRĘŻARKOWNI WEDŁUG ZALECEŃ ATLAS COPCO

Sprężarka i akcesoria kupowane są kompleksowo. Podstawowy element zespołu sprężarki to rama, na której zamontowana jest sama sprężarka z akcesoriami. Wszystkie wewnętrzne połączenia między różnymi elementami są już przygotowane. Cały zespół kompresora umieszczony jest w dźwiękochłonnej obudowie, co zmniejsza poziom hałasu. Wynikiem tego jest znaczne uproszczenie instalacji i pewność użytkownika, że system będzie działał niezawodnie.

Podstawą przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji jest wydzielenie osobnego pomieszczenia dla zespołu sprężarek, tzw. Centrali. Jest to najlepsze rozwiązanie. Zapewnia poprawę ekonomiki użytkowania, lepiej zaprojektowany system sprężonego powietrza, łatwiejsze użytkowanie i obsługę techniczną, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, dobrą kontrolę nad emisją hałasu i lepsze możliwości wentylacji.

Następnym rozwiązaniem jest wydzielenie powierzchni w budynku mającym inne zastosowanie , która będzie wykorzystana do umieszczenia tam instalacji sprężarkowej. Jednak przy takim rozwiązaniu mogą wystąpić pewne problemy np. zakłócenia wywoływane hałasem, wymagania dotyczące wentylacji sprężarki, niebezpieczeństwo przegrzewania, niebezpieczne otoczenie (np. pył lub substancje łatwopalne).

Projektując centralę sprężarek należy pamiętać o tym, że powinna ona znajdować się w takim miejscu, aby zapewnić jak najprostszy układ systemu dystrybucyjnego w dużych instalacjach z długimi przewodami rurowymi. Bardzo przydatne przy obsłudze technicznej i konserwacji jest umieszczenie centrali w pobliżu sprzętu pomocniczego takiego jak pompy i wentylatory, korzystne może być nawet umieszczenie w pobliżu kotłowni.

W sprężarkowni powinien być dostęp do wind, które byłyby zdolne do przewiezienia najcięższych elementów instalacji (zwykle jest to silnik elektryczny) bądź możliwość korzystania z wózka widłowego. Bardzo ważnym elementem jest zamontowanie w podłożu kratki ściekowej umożliwiającej odprowadzenie kondensatu ze sprężarki, chłodnicy końcowej, zbiornika powietrza, osuszaczy itp.

Powietrze wlotowe musi być czyste i wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Szczególnie niebezpieczne są cząsteczki kurzu, które powodują zużywanie się sprzętu oraz gazy powodujące korozję.

Stworzenie odpowiedniego miejsca dla kompresorów jest niezwykle istotne i pozwala zapobiec wielu awariom. Właściwie przygotowana sprężarkownia zapewni poprawę ekonimiki użytkowania.

UdostępnijTweet about this on TwitterShare on LinkedIn